Privacybeleid voor gegevens

Wanneer u de websites van  HOYA Vision Care websites, waaronder www.hoyavision.com, www.seikovision.com, www.pentaxoptical.comen visionaryalliance.com ("Website") bezoekt, als opticien HOYA-producten bestelt of onze hulpmiddelen gebruikt bij het bestellen van brillenglazen (samen de "Diensten" genoemd), is dit privacybeleid voor HOYA-gegevens van toepassing.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam, Nederland (hierna "HOYA” genoemd).

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door, zodat u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens begrijpt en weet hoe wij uw persoonsgegevens zullen verzamelen, gebruiken en verwerken. Dit Privacybeleid is een aanvulling op alle andere privacygerelateerde kennisgevingen en beleidsregels die wij van tijd tot tijd aan u kunnen verstrekken, en is niet bedoeld om deze te vervangen. Indien u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid in het algemeen of een deel ervan, dient u geen gebruik te maken van de Diensten of anderszins uw informatie aan ons te verstrekken. 

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor kinderen, en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen. Kinderen mogen onze Diensten niet gebruiken, tenzij hun ouder of voogd hiervoor toestemming heeft gegeven, indien deze optie beschikbaar is op uw locatie.

Als u een gebruiker bent die zich in Californië bevindt, raadpleeg dan de aanvullende voorwaarden die voor u van toepassing zijn in het Addendum hieronder.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

U kunt sommige of alle van de hieronder vermelde persoonsgegevens verstrekken door contact met ons op te nemen of onze diensten aan te vragen.

 • Websitebezoeken en verzoeken: Wanneer u onze Website bezoekt en informatie over onze Diensten aanvraagt, verzamelen wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en gebruiken deze om met u te communiceren en om aan uw verzoek te voldoen;
 • Mogelijk nemen we ook telefonisch contact met u op als u hebt aangegeven dat u zo gecontacteerd wilt worden.
 • Wij verzamelen ook informatie over uw browseactiviteiten en interacties met ons om onze Website en Diensten te verbeteren, om de veiligheid van onze gebruikers te handhaven en om technische problemen en bugs aan te pakken en te verhelpen; en
 • Als u opmerkingen of getuigenissen doorgeeft, bevatten die berichten uw voor- en achternaam, land en getuigenis. Deze informatie gebruiken we uitsluitend met uw toestemming voor promotionele doeleinden en om andere gebruikers ervaringen met het product of het bedrijf mee te geven. Op elk ogenblik kunt u die toestemming intrekken door te e-mailen naar hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

Als u als oogzorgspecialist producten bestelt:

We verzamelen de volgende informatie van opticiens die onze producten bestellen of onze diensten gebruiken, waaronder naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, bezoekverslagen, lidmaatschap van inkoopgroep (indien van toepassing), verkooporder- en factuurgegevens om uw bestelling te produceren en af te leveren en om betalingen te verwerken, om met u te communiceren en om klantenservice te bieden. Neem deel aan trainingen en evenementen als opticien of gezondheidsprofessional:

 • Wij verzamelen de volgende gegevens van opticiens of zorgverleners die deelnemen aan door HOYA georganiseerde trainingen en evenementen, waaronder naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, informatie over het evenement of de training en informatie over sportvoorkeuren, om uw deelname te kunnen uitvoeren en om u uit te nodigen voor komende evenementen.

Als u als consument glazen bestelt via uw oogzorgspecialist:

 • Als u brillenglazen of een bril op sterkte bestelt bij uw opticien, dan bezorgt die ons uw voorschriftgegevens, zodat we uw glazen kunnen vervaardigen en aanleveren met een garantiebewijs. Uw opticien zal uw toestemming vragen om ons uw naam te geven, zodat wij uw bestelling kunnen identificeren en het garantiebewijs kunnen maken.
 • Als eindgebruiker kunt u er (via uw oogzorgspecialist) ook voor kiezen om een van onze tools advies te laten geven over het type brillenglazen of montuur dat bij uw voorkeuren, behoeften en levensstijl past. Daarnaast kunnen onze tools u adviseren over welk montuur het best bij uw gezicht past. In dat geval verwerken we uw naam, geslacht, leeftijd, sterkte van de brillenglazen, tevredenheid, levensstijl en het beeld van uw gezicht, zodat we u dat advies kunnen bieden. We gebruiken die gegevens ook in geaggregeerde vorm om producten te ontwikkelen.
 • Wij wijzen erop dat wij de hierboven vermelde gegevens kunnen verwerken als voor de verwerking verantwoordelijke of als verwerker namens de oogzorgspecialist, afhankelijk van plaatselijke overeenkomsten en omstandigheden.

Aanmelden voor de blog

 • Als u zich abonneert op de gespecialiseerde artikels (blogposts) van HOYA Vision Care, gebruikt HOYA uw e-mailadres om u in te lichten over onlineartikels over HOYA-producten en -diensten, en artikels over onderwerpen die u zelf hebt gekozen. Wilt u geen meldingen via e-mail meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan in elke e-mail of door een e-mail te sturen naar hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Mogelijk sturen we u ook nieuwsbrieven over onze producten en diensten via de post. Wilt u die nieuwsbrieven niet ontvangen, stuur dan een e-mail naar hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

2. Wettelijke grond

De belangrijkste wettelijke grond om uw gegevens te verwerken, is dat dat nodig is om de overeenkomst tussen u en HOYA uit te voeren, bijvoorbeeld als u een product bestelt, bepaalde informatie opvraagt, zich aanmeldt voor een evenement of een order plaatst. In sommige gevallen kan de verwerking nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de verplichting om een nauwkeurige boekhouding en administratie bij te houden voor financiële of fiscale doeleinden. In bepaalde gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, marketing of blogposts of wanneer u een van de HOYA-tools gebruikt om brillenglazen te bestellen. Tot slot heeft HOYA er een legitiem belang bij om de inhoud van haar website, haar producten en diensten te verbeteren door uw browsegedrag, aankopen en interacties met ons te analyseren.

3. Cookies

Wij gebruiken cookies en andere soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen over uw browse-activiteiten in de loop der tijd en op verschillende websites naar aanleiding van uw gebruik van onze Diensten. Wij gebruiken noodzakelijke, voorkeurs-, statistische en marketingcookies en soortgelijke technologieën. Cookies stellen ons in staat om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om ons verkeer te analyseren. Dit helpt ons om onze Diensten en de werking van onze Website te verbeteren. Meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren , vindt u hier.

Meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren , vindt u hier. Als u de cookie-instellingen wijzigt, heeft dat geen effect op de informatie die vóór die verandering is verzameld.               

4. Gebruik van persoonsgegevens door derden

HOYA deelt uw gegevens niet met derden, tenzij:

 • u ons uw toestemming hebt gegeven;
 • er een wettelijke verplichting toe is;
 • wanneer we op uw verzoek handelen of uw bestelling uitvoeren met bedrijven van de HOYA Groep of een externe betalingsaanbieder of verzendingsmaatschappij;
 • In het geval van een fusie met of overname van HOYA of (een deel van) haar activa door een derde (zie hieronder meer);
 • Wanneer we werken met dienstverleners en verkopers die namens ons optreden als verwerker voor HOYA: Dergelijke derden omvatten: (i) verkopers van gegevensanalyses; (ii) verkopers van beveiliging; (iii) verkopers van websitehosting; en (iv) verkopers die helpen bij algemene operaties. Deze dienstverleners helpen ons met veel verschillende functies en taken, zoals het verstrekken van gegevensopslag- en noodhersteldiensten en het communiceren met u;
 • In onze legitieme belangen met bedrijven binnen onze bedrijfsfamilie; en
 • Zoals nodig met onze professionele adviseurs: Wij zullen uw persoonsgegevens delen met professionele adviseurs zoals accountants, advocatenkantoren of accountantskantoren.

5. Gegevensoverdracht buiten de EU

In het kader van de bovengenoemde doeleinden voor de verwerking van gegevens door HOYA, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden buiten de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het is mogelijk dat het beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens in die landen niet vergelijkbaar is met dat in uw land. Wij hebben echter de standaardcontractbepalingen (SCC's) van de EU, of gelijkwaardige contracten die door de relevante bevoegde autoriteit van het VK, naargelang het geval, zijn uitgevaardigd, tenzij de gegevens worden doorgegeven naar een land waarvan de Europese Commissie of de relevante autoriteiten van het VK, naargelang het geval, hebben vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau biedt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen voor hun persoonsgegevens (bv. Japan). Een kopie van deze SCC's kan worden verkregen door een verzoek daartoe te richten aan DPO@hoya.com.

6. Fusie of overname

HOYA kan haar onderneming geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen, in verband met een verkoop of aankoop van activa, een verkoop, aankoop of fusie van aandelen, een faillissement, of een andere zakelijke transactie of reorganisatie, in onze rechtmatige belangen. In dat geval worden uw persoonsgegevens ook doorgegeven aan een potentiële koper, nieuwe eigenaar of andere relevante derde partij indien dit noodzakelijk is tijdens de onderhandelingen over, de uitvoering van of anderszins in verband met een wijziging van de zeggenschap over een onderneming, zoals een herstructurering, consolidatie of fusie, of de verkoop of overdracht van onze activa.

7. Bewaartermijn

Alle persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist volgens de GDPR en nationale regelgeving, zoals financiële en fiscale verplichtingen.

Als u bij ons producten bestelt, houden we uw gegevens bij zolang dat redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan onze garantieverplichtingen onder de geldende periode.

Als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven, dan is uw persoonlijke profiel gebaseerd op de periode van 2 jaar voorafgaand aan de nieuwsbrief.

Als u als eindgebruiker gebruikgemaakt hebt van onze adviestools, worden uw gegevens niet langer dan 1 jaar na het verstrekken van het advies bewaard.

De bewaartermijn voor getuigenissen van klanten bedraagt 3 jaar nadat de getuigenis is verstrekt.

Voor de bewaartermijn van cookies, zie .

8. Rechten

U hebt het recht op toegang tot correctie, overdracht, beperking, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens. Waar de verwerking van uw persoonsgegevens met uw toestemming gebeurt, kunt u die toestemming op elk moment intrekken.

Een aantal van deze rechten zijn slechts in bepaalde omstandigheden van toepassing, en al deze rechten kunnen bij wet worden beperkt. Bijvoorbeeld wanneer het inwilligen van uw verzoek nadelige gevolgen zou hebben voor andere personen of voor onze handelsgeheimen of intellectuele eigendom, wanneer er dwingende openbare belangen zijn of wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te bewaren.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via DPO@hoya.com.

Verder mag u altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden.

Als u denkt dat wij de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben geschonden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via DPO@hoya.com en wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren. U kunt een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

9. Beveiliging

Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw informatie die via de website of via e-mail wordt verzonden, niet garanderen; elke verzending geschiedt op uw eigen risico.

10. Websites van derden

Onze Website kan links bevatten naar andere online platforms, plug-ins of andere toepassingen die door derden worden beheerd. Wij hebben geen controle over dergelijke andere sites of toepassingen, en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud, hun privacybeleid of hun gebruik van uw informatie. Informatie die u verstrekt op openbare of semi-openbare plaatsen, met inbegrip van informatie die u deelt op sociale netwerkplatforms van derden, kan ook zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de website en/of gebruikers van die online platforms van derden, zonder beperking wat betreft het gebruik ervan door ons of door een derde partij. Onze opname van dergelijke links impliceert op zich geen goedkeuring van de inhoud op dergelijke platforms of van hun eigenaars of exploitanten, behalve zoals vermeld op de Website. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de handelingen van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelingen met betrekking tot het gebruik en/of de bekendmaking van persoonsgegevens door derden. Alle informatie die door u rechtstreeks aan deze derden wordt verstrekt, is onderworpen aan het privacybeleid van die derden.

11. Contact

Wij verwelkomen uw vragen, opmerkingen en bezorgdheden over dit privacybeleid of uw persoonsgegevens door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via DPO@hoya.com

12. Wijzigingen aan dit beleid

HOYA behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen. Zorg ervoor dat u altijd op de hoogte bent van de nieuwste versie van dit beleid die we hier publiceren. We brengen u ruim op voorhand op de hoogte van belangrijke wijzigingen.

13. Taal

Tenzij anders voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, zal in geval van enige inconsistentie tussen de Engelstalige versie en de lokale taalversie van dit Privacybeleid, de Engelstalige versie voorrang hebben.

14. Addendum voor inwoners van Californië

De voorwaarden van dit Addendum zijn van toepassing op inwoners van Californië onder de California Consumer Privacy Act ("CCPA") en andere toepasselijke wetten. De CCPA verleent ingezetenen van Californië bepaalde wettelijke rechten, zoals toegang, verwijdering, openbaarmaking of "niet verkopen" Deze rechten zijn niet absoluut en zijn onderworpen aan bepaalde uitzonderingen.

Verzamelen en openbaar maken van persoonlijke informatie

In de afgelopen 12 maanden kunnen wij, door uw gebruik van onze Diensten, de volgende categorieën persoonsgegevens van of over consumenten, zoals gedefinieerd in de CCPA, hebben verzameld en bekendgemaakt:

 • Identificatiegegevens, zoals telefoonnummer, naam, e-mailadres, postadres, geboortedatum, geslacht, leeftijd, fysieke kenmerken of beschrijving, of informatie over de ziektekostenverzekering.
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, met inbegrip van browseactiviteiten en interacties met onze website.
 • Gegevens over brillenglazen op recept van oogzorgspecialisten of rechtstreeks van consumenten;
 • Commerciële informatie, met inbegrip van informatie over betaalkaarten en transactieverificatie.

Wij verzamelen persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden

 • Om de gevraagde diensten te exploiteren en te beheren;
 • Om orders van klanten uit te voeren;
 • Om met u te communiceren;
 • Om onze diensten te verbeteren;
 • Om onze diensten voor u te personaliseren;
 • Om de veiligheid en beveiliging van onze gebruikers te handhaven; en
 • Om technische problemen en bugs aan te pakken en te verhelpen.

Wij maken elke categorie persoonsgegevens bekend aan de volgende soorten entiteiten

 • Onze gelieerde ondernemingen binnen onze bedrijfsgroep die uw persoonsgegevens verwerken om de Diensten te exploiteren
 • Andere bedrijven die namens ons diensten verlenen en die contractueel verboden zijn om persoonlijke informatie te bewaren, gebruiken of bekend te maken voor andere doeleinden dan voor het verlenen van de diensten aan ons
 • Regelgevende en justitiële autoriteiten en wetshandhavingsinstanties
 • Professionele adviseurs zoals bedrijfsrevisoren, advocatenkantoren of accountantskantoren.
 • Entiteiten die alle of een aanzienlijk deel van onze activiteiten overnemen
 • Met andere derden op uw aanwijzing of met uw toestemming

In de afgelopen 12 maanden hebben we geen persoonlijke gegevens van inwoners van Californië verkocht in de zin van "verkocht" in de CCPA.

Rechten uit hoofde van de CCPA

Indien u een inwoner bent van Californië en de CCPA geen vrijstelling erkent die op u of uw persoonlijke informatie van toepassing is, hebt u het recht om:

Wij verzoeken u kosteloos de volgende informatie over de 12 maanden voorafgaand aan uw verzoek openbaar te maken:

 • de categorieën van persoonlijke informatie over u die wij hebben verzameld;
 • de categorieën bronnen waaruit de persoonlijke informatie is verzameld;
 • het doel voor het verzamelen van persoonlijke informatie over u;
 • de categorieën van derden aan wie wij persoonsgegevens over u bekend hebben gemaakt en de categorieën van persoonsgegevens die bekend zijn gemaakt (indien van toepassing) en het doel van de bekendmaking van de persoonsgegevens over u; en
 • de specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld;

Verzoeken dat wij persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld, verwijderen, tenzij de CCPA een vrijstelling erkent; en

Vrij te zijn van onwettige discriminatie wegens de uitoefening van uw rechten, met inbegrip van het verstrekken van een ander niveau of een andere kwaliteit van dienstverlening of het weigeren van goederen of diensten aan u wanneer u uw rechten op grond van de CCPA uitoefent.

Wij streven ernaar alle geverifieerde verzoeken overeenkomstig de CCPA binnen 45 dagen in te willigen. Zo nodig zal een verlenging met nog eens 45 dagen vergezeld gaan van een verklaring voor de vertraging.

Hoe oefent u uw rechten uit?

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op DPO@hoya.com. Inwoners van Californië kunnen ook contact met ons opnemen door te bellen naar (844) 735-5773. U kunt ook een gevolmachtigde aanwijzen om deze verzoeken in uw naam in te dienen. Voor verzoeken door een agent kunnen wij u vragen uw identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren, en rechtstreeks bij ons te bevestigen dat u de gemachtigde agent toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen.