Zásady ochrany osobních údajů

Když navštívíte webové stránky  HOYA Vision Care včetně webových stránek www.hoyavision.com, www.seikovision.com, www.pentaxoptical.com, a visionaryalliance.com („webová stránka“), objednáte si produkty společnosti HOYA jako optik nebo použijete naše nástroje při objednávání čoček (společně dále jen „Služby“), platí tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti HOYA.

Správcem vašich osobních údajů je společnost HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam, Nizozemsko (dále jen „HOYA“).

Pečlivě si prosím přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli svým právům v souvislosti s vašimi osobními údaji a také tomu, jak budeme vaše osobní údaje shromažďovat, používat a zpracovávat. Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují veškerá další oznámení a zásady týkající se ochrany osobních údajů, které vám můžeme čas od času poskytnout, a nejsou zamýšleny k jejich zrušení. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte obecně nebo s některou jejich částí, neměli byste ke službám přistupovat ani nám své údaje jinak poskytovat. 

Naše služby nejsou určeny pro děti a vědomě neshromažďujeme údaje týkající se dětí. Děti nesmí naše služby používat, s výjimkou případů, kdy jejich rodič nebo opatrovník poskytl souhlas, pokud je tato možnost ve vaší lokalitě dostupná.

Jste-li uživatelem žijícím v Kalifornii, podívejte se na další podmínky, které se vás týkají a které jsou uvedeny v Dodatku níže.

1. Shromažďování a používání osobních údajů

Některé nebo všechny níže uvedené osobní údaje můžete poskytnout tak, že nás kontaktujete nebo požádáte o naše služby.

 • Návštěva webových stránek a žádosti: Když navštívíte náš web a požádáte o informace o našich službách, shromažďujeme vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje použijeme ke komunikaci s vámi a k vyhovění vaší žádosti;
 • Také vás můžeme kontaktovat telefonicky, pokud jste uvedli, že chcete být takto kontaktováni;
 • Shromažďujeme také informace o vašich aktivitách při procházení webu a interakcích s námi, a to za účelem zlepšení našich webových stránek a služeb, zachování bezpečnosti našich uživatelů a řešení a nápravy technických problémů a chyb, a
 • Pokud uvedete své připomínky nebo ohlasy, budou tyto příspěvky obsahovat vaše jméno, příjmení, zemi a sdělení. Tyto informace používáme výlučně s vaším souhlasem pro účely propagace a k poskytování informací dalším uživatelům s cílem informovat je o zkušenostech s našimi službami nebo s naší společností. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

Objednávání produktů v pozici odborník v péči o zrak:

Shromažďujeme následující informace od odborníků v oblasti péče o zrak, kteří objednávají naše produkty nebo používají naše služby: jméno, adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo, zprávy o návštěvách, členství v nákupní skupině (je-li to relevantní), prodejní objednávky a fakturační údaje, a to za účelem vyhotovení a doručení vaší objednávky a zpracování plateb, pro komunikaci s vámi a pro poskytování zákaznických služeb. Jako optik či odborník v oblasti zdravotní péče se zúčastněte se školení a akcí:

 • V případě optiků či odborníků v oblasti zdravotní péče, kteří se účastní školení a akcí organizovaných společností HOYA, shromažďujeme následující informace, k nimž patří mimo jiné jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, informace ohledně upřednostňovaných sportů, aby bylo možné zajistit vaši účast a pozvat vás na plánované akce.

Objednání čoček v pozici zákazník prostřednictvím specialisty v oboru péče o zrak:

 • Pokud si objednáváte čočky či brýle se skly na předpis přes svého optika, poskytne nám on údaje ohledně vašeho předpisu, abychom vám mohli vyrobit a dodat vaše skla a záruční list. Váš optik získá váš souhlas s tím, že nám poskytne vaše jméno za účelem identifikace vaší objednávky a vytvoření záručního listu.
 • Coby koncový uživatel se možná rozhodnete (prostřednictvím svého odborníka v oboru péče o zrak), že využijete některý z našich nástrojů k doporučení typu čoček nebo obrub, které nejvíce vyhovují vašim prioritám a potřebám v souvislosti s vaším životním stylem. Naše nástroje můžete využít také k doporučení nejvhodnějších obrub podle snímku obličeje. V tomto případě zpracováváme údaje týkající se vašeho jména, pohlaví, věku, předpisu, spokojenosti, životního stylu a snímku obličeje, abychom vám takové doporučení mohli poskytnout. Tyto údaje využíváme souhrnně rovněž pro účely vývoje výrobků.
 • Upozorňujeme, že výše uvedené údaje můžeme zpracovávat buď jako správce, nebo jako zpracovatel jménem odborníka na péči o zrak, v závislosti na místních dohodách a okolnostech.

Služba odběru

 • Pokud se přihlásíte k odběru odborných článků společnosti HOYA Vision Care (blogů), společnost HOYA bude používat vaši e-mailovou adresu k tomu, aby vám zprostředkovala články o výrobcích a službách společnosti HOYA a články s náměty, jejichž odběr jste si vybrali. V případě, že tato oznámení zasílaná e-mailem již nechcete dostávat, můžete jejich odběr zrušit pomocí odkazu v dolní části každého e-mailu nebo odesláním e-mailu na adresu hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Newslettery o našich výrobcích a službách vám můžeme rovněž zasílat poštou. Pokud tyto newslettery už nechcete dostávat, zašlete prosím e-mail na adresu hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

2. Právní základ

Nejdůležitějším právním základem pro zpracovávání vašich údajů je to, že je to nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a společností HOYA, například když si objednáte určitý výrobek, požádáte o určitou informaci, zaregistrujete se k určité akci nebo zadání objednávky. V některých případech může být zpracovávání údajů nezbytné kvůli dodržení zákonných povinností, například povinnosti vést řádné účetnictví a záznamy pro finanční či daňové účely. V určitých případech je zpracovávání údajů založeno na vašem souhlasu, například pokud se přihlásíte k odběru našich newsletterů, marketingových materiálů nebo blogů nebo pokud používáte některý z nástrojů HOYA k objednávání čoček. V neposlední řadě má společnost HOYA oprávněný zájem zlepšovat obsah svých webových stránek a zkvalitňovat své výrobky a služby na základě analýzy vašeho chování při procházení, nákupech a interakci s námi.

3. Soubory cookie

Soubory cookie a další podobné technologie používáme ke shromažďování informací o vašich aktivitách při procházení webu v průběhu času a napříč různými webovými stránkami po tom, co jste využili našich služeb. Používáme nezbytné, preferované, statistické a marketingové soubory cookie a podobné technologie. Soubory cookie nám umožňují personalizovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních sítí a analyzovat náš provoz. To nám pomáhá zlepšovat naše služby a způsob fungování našich webových stránek. Další informace o souborech cookie a jejich správě naleznete zde.

Další informace o souborech cookie a jejich správě naleznete zde. Změna nastavení souborů cookie nebude mít vliv na informace shromažďované před takovou změnou.               

4. Používání osobních údajů třetími stranami

Společnost HOYA nesdílí vaše osobní údaje se třetími stranami, pokud:

 • jste nám k tomu nedali souhlas;
 • nás k tomu nenutí zákonná povinnost;
 • nejednáme na vaši žádost nebo neuskutečňujeme vaši objednávku adresovanou společnostem skupiny HOYA nebo nejedná-li se o poskytovatele platebních či přepravních služeb třetích stran;
 • nedošlo k fúzi nebo akvizici společnosti HOYA nebo (části) jejího majetku třetí stranou (více informací je uvedeno dále);
 • spolupracujeme s poskytovateli služeb a prodejci, kteří jednají ve prospěch společnosti HOYA jako zpracovatel naším jménem: Mezi takové třetí strany patří: (i) dodavatelé analýzy dat; (ii) prodejci zabezpečení; (iii) poskytovatelé hostingu webových stránek a (iv) dodavatelí, kteří pomáhají v obecném provozu. Tito poskytovatelé služeb nám pomáhají s mnoha různými funkcemi a úkoly, jako je poskytování služeb v oblasti ukládání dat a obnovy systémů pro zhroucení a komunikace s vámi;
 • je to v našem oprávněném zájmu v případě společností v rámci naší korporace; a
 • je to nutné v případě našich profesionálních poradců: vaše osobní údaje budeme sdílet s odbornými poradci, jako jsou auditoři, právní firmy nebo účetní společnosti.

5. Předávání osobních údajů mimo EU

V rámci výše uvedených účelů zpracovávání osobních údajů společností HOYA jsou vaše osobní údaje předávány subjektům mimo EU a Spojené království. Úroveň ochrany vašich osobních údajů v těchto zemích se nemusí považovat za podobnou vaší zemi. Nicméně jsme uzavřeli standardní smluvní doložky EU (SSD) nebo jiné ekvivalentní smlouvy vydané příslušným kompetentním orgánem ve Spojeném království, pokud údaje nejsou přenášeny do země, kterou Evropská komise nebo příslušné úřady Spojeného království určily za vhodnou, a to za účelem zajištění přiměřené úrovně ochrany práv a svobod fyzických osob v oblasti osobních údajů (např. Japonsko). Kopii těchto doložek SSD můžete obdržet, pokud o ně požádáte na adrese DPO@hoya.com.

6. Fúze či akvizice

Společnost HOYA může v souvislosti s prodejem nebo nákupem majetku, prodejem akcií, nákupem nebo sloučením, úpadkem nebo jinou obchodní transakcí nebo reorganizací převést své podnikání jako celek nebo část svých aktiv na třetí stranu, a to v rámci oprávněných zájmů. V takovém případě budou vaše osobní údaje předávány také potenciálnímu kupujícímu, novému majiteli nebo jiné příslušné třetí straně, jak je to nutné při vyjednávání, plnění nebo jinak v souvislosti se změnou řízení společnosti, jako je restrukturalizace, konsolidace nebo fúze, nebo prodej či převod našeho majetku.

7. Doba uchovávání

Veškeré osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než vyžaduje nařízení GDPR a vnitrostátní právní předpisy, např. předpisy související s finančními a daňovými povinnostmi.

V případě, že od nás objednáte výrobky, uchováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dodržení naší povinnosti v souvislosti se zárukou v rámci příslušného období.

Pokud jste si zvolili, že od nás budete dostávat newslettery, váš osobní profil vychází z historie 2 let předcházejících newsletteru.

Pokud jste coby koncový uživatel využili naše poradenské nástroje, budou vaše údaje uchovávány nejdéle 1 rok potom, co vám bylo poradenství poskytnuto.

Doba uchovávání v případě zákaznických ohlasů je 3 roky od poskytnutí ohlasu.

Pokud jde o dobu uchovávání souborů cookie, najdete příslušné informace zde .

8. Práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, přenos, omezení, vznesení námitek proti nim nebo jejich výmaz. Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.

Upozorňujeme, že řada těchto práv platí pouze za určitých okolností a všechna tato práva mohou být omezena zákonem. Může to být například v případě, že by splnění vaší žádosti mělo nepříznivý vliv na jiné osoby nebo na naše obchodní tajemství či duševní vlastnictví, v případě převažujícího veřejného zájmu nebo pokud jsme ze zákona povinni uchovávat vaše osobní údaje.

Pro uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat na adrese DPO@hoya.com.

Kromě toho můžete kdykoli vznést námitku proti používání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Pokud se domníváte, že jsme porušili zákony o ochraně osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese DPO@hoya.com a my vám co nejdříve odpovíme. Stížnost můžete podat příslušnému orgánu pro dohled nad ochranou údajů.

9. Bezpečnost

Přestože děláme maximum pro ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich informací přenášených prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko.

10. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné online platformy, moduly plug-in nebo jiné aplikace provozované třetími stranami. Takovéto jiné stránky nebo aplikace nekontrolujeme a neneseme žádnou odpovědnost za jejich obsah, za jejich zásady ochrany osobních údajů ani za jejich používání. Informace, které poskytnete na veřejných nebo poloveřejných místech, včetně informací, které sdílíte na platformách sociálních sítí třetích stran, mohou být viditelné i jinými uživateli webových stránek a/nebo uživateli těchto online platforem třetích stran, aniž by to ovlivnilo jejich používání námi nebo třetí stranou. Začleněním těchto odkazů se samo sobě nezaznamenává žádné schválení obsahu na takových platformách nebo jejich vlastníků či provozovatelů kromě toho, co je uvedeno na webové stránce. Výslovně se zříkáme veškeré odpovědnosti za jednání třetích stran, včetně, ale ne pouze jednání týkajícího se používání a/nebo zpřístupnění osobních údajů třetími stranami. Veškeré informace, které jste poskytli přímo těmto třetím stranám, podléhají zásadám ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

11. Kontakt

Vítáme vaše dotazy, komentáře a obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo vašich osobních údajů. V této věci se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese DPO@hoya.com

12. Změny těchto zásad

Společnost HOYA si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli změnit. Ujistěte se, že jste vždy obeznámeni s aktuální verzí těchto zásad, které jsou zde zveřejněny. O důležitých změnách vás budeme informovat s dostatečným předstihem.

13. Jazyk

Není-li v souladu s platnými právními předpisy stanoveno jinak, bude v případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou jazykovou verzí a místní jazykovou verzí těchto Zásad ochrany osobních údajů platit anglická jazyková verze.

14. Dodatek pro obyvatele Kalifornie

Podmínky tohoto Dodatku se vztahují na obyvatele Kalifornie na základě kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů („CCPA“) a dalších platných zákonů. CCPA poskytuje obyvatelům Kalifornie určitá zákonná práva, jako je přístup, výmaz, zpřístupnění nebo požadavek „neprodávejte“. Tato práva nejsou absolutní a vztahují se na ně určité výjimky.

Shromažďování a zveřejňování osobních údajů

Během posledních 12 měsíců jsme na základě vašeho používání našich služeb mohli shromáždit a zveřejnit následující kategorie osobních údajů od spotřebitelů nebo o nich, jak je definováno v CCPA:

 • identifikátory, jako je telefonní číslo, jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, datum narození, pohlaví, věk, fyzické charakteristiky či popis nebo informace o zdravotním pojištění.
 • informace o aktivitách na internetu nebo v jiných elektronických sítích, včetně aktivit při prohlížení a interakcí s našimi webovými stránkami.
 • údaje týkající se předpisu čoček od odborníků na péči o zrak nebo přímo od spotřebitelů;
 • obchodní informace, včetně informací o platební kartě a informací o ověření transakce.

Osobní informace shromažďujeme pro následující účely:

 • provoz a správa požadovaných služeb;
 • vyřizování objednávek zákazníků;
 • komunikace s vámi;
 • zlepšování našich služeb;
 • přizpůsobení našich služeb vašim potřebám;
 • zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich uživatelů; a
 • řešení a náprava technických problémů a chyb.

Každou kategorii osobních údajů sdělujeme následujícím typům entit:

 • naše přidružené společnosti v naší korporátní skupině, které zpracovávají vaše osobní údaje za účelem provozování služeb
 • jiné společnosti, které poskytují služby naším jménem a které na základě smlouvy nesmí uchovávat, používat nebo zveřejňovat osobní údaje za jakýmkoli jiným účelem, než je poskytování služeb nám
 • regulační a soudní orgány a orgány činné v trestním řízení
 • profesionální poradci, jako jsou auditoři, právnické firmy nebo účetní firmy
 • subjekty, které nabývají veškerou nebo podstatnou část našeho podnikání
 • další třetí strany dle vašich instrukcí nebo s vaším souhlasem

V posledních 12 měsících jsme neprodali osobní údaje obyvatel Kalifornie ve významu „prodáno“ v CCPA.

Práva v rámci CCPA

Pokud jste rezidentem v Kalifornii a CCPA neuznává výjimku, která se vztahuje na vás nebo vaše osobní údaje, máte právo:

požádat, aby vám byly zdarma sděleny následující informace týkající se 12 měsíců předcházejících vašemu požadavku:

 • kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili;
 • kategorie zdrojů, ze kterých byly osobní údaje shromažďovány;
 • účel shromažďování osobních údajů o vás;
 • kategorie třetích stran, kterým jsme sdělili osobní údaje o vás, a kategorie osobních údajů, které byly poskytnuty (pokud byly poskytnuty) a účel sdělení osobních údajů o vás; a
 • konkrétní části osobních údajů, které jsme o vás shromáždili;

požádat o odstranění osobních údajů, které jsme od vás shromáždili, pokud CCPA neuzná výjimku; a

nebýt terčem nezákonné diskriminace kvůli uplatňování svých práv, včetně poskytování jiné úrovně nebo kvality služeb nebo odmítnutí poskytnout vám zboží nebo služby při uplatnění vašich práv v rámci CCPA.

Naším cílem je vyhovět všem oprávněným požadavkům do 45 dnů podle CCPA. V případě potřeby bude prodloužení o dalších 45 dní doprovázeno vysvětlením zpoždění.

Jak uplatnit svá práva

Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese DPO@hoya.com. Obyvatelé Kalifornie nás mohou také kontaktovat telefonicky (844) 735-5773. Můžete také určit oprávněného zástupce, který tyto žádosti podá za vás. V případě žádostí podaných oprávněným zástupcem vás můžeme požádat, abyste svou identitu ověřili přímo u nás, a přímo nám potvrdit, že jste oprávněnému zástupci poskytli oprávnění k podání žádosti.